Events

…………………………………

Aktivity projektu Kooperační platforma VTP Milovice

Všech vedených aktivit se můžete zúčastnit, pokud splňujete jednu z podmínek:

Pokud máte o uvedené aktivity zájem, kontaktujte nás pro bližší informace na info@vtpmilovice.eu

KURZY (ŠKOLENÍ)

 

 

 

Mimopražští studenti VŠ, pracovníci VŠ a pracovníci vědy a výzkumu absolvují kurzy zaměřené na zlepšení dovedností v oblastech projektového řízení, vedení projektových týmů, komunikačních dovedností, prezentačních dovedností, manažerských dovedností, financování projektů a manažerské ekonomiky.

 

 

Témata:

Realizované kurzy:

20. - 21. 7. 2012  - Prezentační dovednosti, Jihlava
20. - 21. 9. 2012  - Prezentační dovednosti, Brno
27. - 28. 9. 2012  - Manažerské dovednosti, Brno
18. - 19. 10. 2012 - Projektové řízení, Brno 

Plánované kurzy:

15. - 16. 11. 2012 - Prezentační dovednosti, Brno
23. - 24. 11. 2012 - Manažerské dovednosti, Brno

VELETRHY

V rámci projektu je plánována účast na veletrzích v zemích EU, i mimo ni:

AKTIVITY VTP AT MILOVICE

V rámci rozvoje aktivit VTP Milovice budou probíhat interaktivní on-line semináře pro studenty VŠ zaměřené na rozvoj inovativních schopností, zaměřené na možnost zúčastnit se stáží v českých firmách. On-line semináře se zaměří na setkávání studentů VŠ, akademických a odborných pracovníků a odborníků a pracovníkům výzkumu a vývoje. Budou mít možnost sdílet zkušenosti ze spolupráce mezi vzdělávacími a VaV institucemi, komerční sférou, neziskovými organizacemi a dalšími zástupci aplikační sféry.

Dále se plánují konference s mezinárodní účastí zaměřené na sdílení zkušeností odborníků ze zahraničí s pracovníky VŠ a další aktivity v rámci zahraničních veletrhů. Cennou činností jistě bude i inovační poradenství pro studenty zaměřené na možnosti, jak komerčně využít jejich projekty, produkty či služby, které vznikají v rámci či při studiu.

Realizované semináře:

             5.6.2012 a 27.6.2012 - Brno, on-line

Plánované semináře:

             2.11. 2012 - Praha, on-line
             26.10.2012 - Brno, on-line

Realizované konference:

            9. 10. 2012 - VTP Milovice - praktické přínosy inovací v klastrech, Technické muzeum v Brně

 

STÁŽE

Je plánována realizace stáží pro studenty VŠ v tuzemských i zahraničních inovačních podnicích.

Realizované stáže:
x

PRACOVNÍ POBYTY, KONFERENCE

Akademičtí pracovníci a odborní pracovníci VŠ budou absolvovat pracovní pobyty na partnerských pracovištích v Evropě, stejně jako se budou účastnit zahraničních konferencí v EU.

Realizované konference:
x

ANALÝZY DĚNÍ A INOVAČNÍ PORADENSTVÍ

KONTAKTNÍ CENTRA

V kontaktních centrech v Brně, Milovicích, Plzni a Ostravě se konají semináře a kurzy.

News

16.4.2014 – Práce na stavbě VTP Milovice zahájeny

          V areálu  Mladé Boleslavi se konal odborný seminář věnovaný testovacím technologiím automobilů. Spolu s pracovníky vývojového centra Škoda auto se semináře zúčastnili zástupci řady firem zabývajících se vývojem a testováním v automobilovém průmyslu. V průběhu akce byly prezentovány moderní testovací technologie spolu s praktickou ukázkou v testovacím centru Škoda auto.
dddhhh2014 - V rámci 2014 - V rámci 2014 - V rámci 2014 - V rámci 2014 - V rámci V areálu  Mladé Boleslavi se konal odborný seminář věnovaný testovacím technologiím automobilů. Spolu s pracovníky vývojového centra Škoda auto se semináře zúčastnili zástupci řady firem zabývajících se vývojem a testováním v automobilovém průmyslu. V průběhu akce byly prezentovány moderní testovací technologie spolu s praktickou ukázkou v testovacím centru Škoda auto.ccc
Stavba vědeckotechnického parku Milovice byla zahájena zemními pracemi. V současné době na pozemku probíhají pomocí těžké techniky hrubé terénní úpravy sloužící jako příprava pro stavbu základů celého komplexu. Tyto práce potrvají dle harmonogramu zhruba měsíc a vzhledem k historii pozemku (bývalý vojenský prostor) jsou zhotovitelem realizovány pod odborným pyrotechnickým dohledem.


9.4.2014 –VTP Milovice se zúčastnil návštěvy dynamické zkušebny Škoda auto

          V areálu  Mladé Boleslavi se konal odborný seminář věnovaný testovacím technologiím automobilů. Spolu s pracovníky vývojového centra Škoda auto se semináře zúčastnili zástupci řady firem zabývajících se vývojem a testováním v automobilovém průmyslu. V průběhu akce byly prezentovány moderní testovací technologie spolu s praktickou ukázkou v testovacím centru Škoda auto.
dddhhh2014 - V rámci 2014 - V rámci 2014 - V rámci 2014 - V rámci 2014 - V rámci V areálu  Mladé Boleslavi se konal odborný seminář věnovaný testovacím technologiím automobilů. Spolu s pracovníky vývojového centra Škoda auto se semináře zúčastnili zástupci řady firem zabývajících se vývojem a testováním v automobilovém průmyslu. V průběhu akce byly prezentovány moderní testovací technologie spolu s praktickou ukázkou v testovacím centru Škoda auto.ccc
Ve vzdělávacím centru Škoda auto v Mladé Boleslavi se konal odborný seminář věnovaný testovacím technologiím automobilů. Spolu s pracovníky vývojového centra Škoda auto se semináře zúčastnili zástupci řady firem zabývajících se vývojem a testováním v automobilovém průmyslu. V průběhu akce byly prezentovány moderní testovací technologie spolu s praktickou ukázkou v testovacím centru Škoda auto.


13.3.2014 - V rámci projektu „Další vzdělávání v oblasti transferu technologií a ICT“ proběhnou 25.3., 26.3., 1.4. a 2.4. 2014 vzdělávací semináře zaměřené na problematiku informačních a komunikačních technologií - ochranu kritických infrastruktur a problematiku managementu transferu technologií. Pozvánky na akce a více informací je uvedeno zde.

Vědeckotechnický park Milovice
zná svého zhotovitele

7. 3. 2014 – Výstavbu vědeckotechnického parku Milovice zajistí SDRUŽENÍ VTP MILOVICE PROMINECON CZ – KOREX NETWORKS. Toto sdružení vyhrálo výběrové řízení, které v září vyhlásila obecně prospěšná společnost VTP AT Milovice, a v jehož rámci bude mimo jiné postaven aerodynamický tunel. Unikátní projekt má za cíl poskytnout zázemí pro komerční výzkumné aktivity a prostor pro spolupráci mezi vědeckým a podnikatelským sektorem. Realizace začne ještě tento měsíc.
Více zde

          6.1.2014 - Dokončuješ právě bakalářské studium na technické vysoké škole v ČR? Plánuješ pokračovat dále, ale rád/a bys své studium dodělala na prestižní zahraniční vysoké škole s možností praxe ve vybrané světové firmě? Anebo jsi čerstvým doktorandem s inovačním projektem v oblasti ekoenergetiky a rád bys svůj projekt posunul/a na mezinárodní úroveň? Pak právě pro tebe je určena nabídka Master a Phd School garantována firmou KIC InnoEnergy. Více zde.